top of page

משפחות על הים

'משפחות על הים' הינה קהילה ימית המחברת בין משפחות שמתמודדות עם אתגרים ומורכבויות דומות בחייהן. אנו פועלים בראיה הוליסטית ומאמינים שכדי לחזק אדם צריך לחזק את המעטפת הקרובה אליו ביותר ולכן התכנית מייצרת קהילה לכל בני המשפחה.

בקהילות שלנו אף אחד לא מגיע כמלווה או כמסיע, כולם לוקחים חלק זהה ושווה.
הקהילה מאפשרת לאחים, לאחיות ולהורים למצוא קבוצת שווים בתוך קהילה תומכת, כיפית ומעצימה שמאפשרת חוויה משפחתית מלאה.

באמצעות החוויה הימית המשותפת מתאפשרת לכל המשתתפים בקהילה התבוננות מחודשת על התא המשפחתי, שינוי תפיסות שהתקבעו והבנת החוזקות והכוחות של היחידה המשפחתית ביחד ולכוד.

לקהילה בדומה לים כוח עוצמתי והיא מציעה פתרון לתחושת בדידות חברתית, נירמול תחושות, יצירה והעמקת קשרים בין אישיים (בין בני המשפחה, בין המשפחות ובין המשפחות והמתנדבים) והאצה של תהליכים רגשיים.

התהליך הרגשי שמתקיים בקהילה תורם משמעותית להשתלבות בחברה כולה ומאפשרת למשתתפים בקהילה לגלות מקורות חוסן שילוו אותם בשאר מרחבי החיים שלהם.

קהילת משפחות כוללת בתוכה:
-  פעילויות ים וחוף בימי שישי (היום בו כל המשפחה יכולה לקחת חלק)
- קבוצות רגשיות להורים
- ערבי קהילה שמחברים בין המשפחות והמתנדבים
- מרחב לכל משתתף להביא את עצמו לידי ביטוי הלכה למעשה בפעילות הקהילה
- ציון וחגיגה של ימי הולדת, חגים והצלחות משותפות

הקהילות שלנו

קהילת לב ים

פועלת במועדון הגלישה לב ים - מועדון גלישה נגיש ויחיד מסוגו בארץ בשיתוף פעולה עם עיריית הרצליה. קהילה למשפחות להן ילד או ילדה עם צרכים מיוחדים (אנו פועלים עם כל המנעד הרחב של ההגדרה).

מדי שישי המשפחות מתכנסות בים לפעילות קהילה גדולה, ולאורך השבוע מתקיימים מפגשים פרטניים בקבוצות גלישה קטנות שם אנו מעמיקים את התהליך האישי של כל אינדיבידואל במשפחה.

קהילת עמית

קהילת עמית פועלת בעיר תל אביב בשיתוף עיריית תל אביב- יפו
קהילה למשפחות להן ילד או ילדה עם צרכים מיוחדים.
המשפחות נפגשות בחוף למפגש אישי ומשפחתי פורץ גבולות.

כל משפחה בקהילה מלווה על ידי "קייסמנג'ר" וצוות מתנדבים שמלווים את התהליך האישי והמשפחתי בפעילות הימית ולאורך השבוע.

ליווי הקייסמנג'רים את המשפחות מאפשר לנו להעצים את התהליך אותו אנו מבקשים להעביר כל אחד ואחת מבני המשפחה.

bottom of page